Popular Posts

ബ്ലോഗെഴുത്തിൻറെ വസന്തകാലം കടന്നുപോയോ? ഇല്ല! ബ്ലോഗുലകം ഉണരുകയായി!

ബ്ലോഗെഴുത്തിൻറെ  വസന്തകാലം കടന്നുപോയോ? ഇല്ല! ബ്ലോഗുലകം ഉണരുകയായി!  


ബ്ലോഗെഴുത്തിൻറെ  വസന്തകാലം കടന്നുപോയോ എന്ന ആശങ്കക്കൊരു വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ടിതാ ഒരു സംരഭം.

അതെ ബ്ലോഗുലകത്തിൽ ഒരു മെല്ലെപ്പോക്ക് നടക്കുന്ന ഈയവസരത്തിൽ അതിനൊരു വിരാമമിടാൻ അഥവാ അതിനൊരു അറുതി വരുത്താൻ ഒരു പരിധി വരെ  ഈ പുതിയ സംരഭത്തിനു കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടന്ന് ഓർമ്മയിലെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ബ്ലോഗുലകത്തിലെ ഈ മന്ദതയെക്കുറിച്ചു ഞാനെഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണു.

"മലയാളം ബ്ലോഗ് സാപ്പ്" വാട്ട്സ്പ്പ് കൂട്ടായ്‌മയുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു സംരംഭമത്രെ ബ്ലോഗുലകം അഗ്രഗേറ്റർ.  

ഇതിൽ മലയാളം ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരുടെ ബ്ലോഗ് വിവരങ്ങൾ അവരുടെ പുതിയ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകൾ ചില മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പെഴുതിയ കുറുപ്പിന്റെ വിവരം അഗ്രഗേറ്ററിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ  ഒരു സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് താഴെ കൊടുക്കുന്നു. 


ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു കുറിപ്പു വളരെ വിശദമായി ഇതിൽ ഒപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു.  ഇത് ബ്ലോഗ് എഴുത്തു ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെ. 

വളരെ മനോഹരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം തന്നെയെന്നതിൽ സംശയമില്ല.  

ഇതിൻറെ സംഘാടർക്ക് "ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകൾ" വക എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.  

മലയാളം ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാർ അവരുടെ ബ്ലോഗ് വിവരങ്ങൾ നൽകി  ഈ സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ സംരഭത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചെഴുതിയ ഒരു ചെറുകുറിപ്പ്‌ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ബ്ലോഗുകളുടെ വസന്തകാലം കടന്നുപോയിരിക്കുന്നുവോ !!

കഥകളുടെ, കവിതകളുടെ, തുറന്നുപറച്ചിലുകളുടെ, ഹാസ്യപ്പകർച്ചപൂണ്ട പരുക്കൻ യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ, യാത്രകളുടെ, യാത്രാമൊഴികളുടെ പൊതുഇടം മയക്കത്തിലാണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു! 


ഇത്  ബ്ലോഗുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ  അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നില്ലേ?   ഗതകാലസ്മൃതികൾ അയവിറക്കി എത്ര നാൾ നമുക്ക് നിഷ്ക്രിയരായി ഇരിക്കുവാനാകും?? 

നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് തുടർച്ച വേണ്ടേ? നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംവദിക്കണ്ടേ?

സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒലിച്ചുപോയ, നാം ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ കുറിച്ച കളിമണൽത്തിട്ടു വീണ്ടും സജീവമാകണ്ടേ?
 
വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതാ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അണിചേരൂ ! 

ഈ ബ്ലോഗ് അഗ്ഗ്രിഗേറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്  ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ....

ആശയ സംവാദത്തിനുള്ള അനന്തസാദ്ധ്യതകൾ തുറക്കൂ... 

അക്ഷര വസന്തം വീണ്ടും മയക്കം വിട്ടുണരട്ടെ ! 

പൂത്തുലയട്ടെ!

ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവയിൽനിന്നും ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് അഗ്രിഗേറ്ററിൽ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അഗ്ഗ്രിഗേറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐഡിയിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

അഗ്ഗ്രിഗേറ്ററിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാ ഇവിടെ

എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ...


Google favors Facebook shares, comments and likes...

Google favors Facebook shares, comments, and likes...

Google favors Facebook shares more than keywords.  Yes, don't get panic, according to a recent study, it has been concluded that Google also ranks websites in the search engine result pages according to the number of likes and shares, etc. on their social media accounts.


As shocking as this may seem to website developers and social media managers, many statistics support this argument. Google is prioritizing six types of signals on a social media platform. These include Facebook shares; Facebook likes; Facebook total; Facebook comments; tweets; and Backlinks.


The 6th factor i.e. backlinks is the only non-social factor in determining Google’s ranking. This certainly makes previous social media practices invalid which primarily focused on keywords to prioritize content. 


However, Google has not released any statement which justifies this study. The results speak for themselves. 

The correlation can be understood simply by comprehending the fact that good content does get popular on social media. 


People on social media mostly like, comment, or share Facebook posts to associate themselves with it.


This will in return boost the rankings. However, this factor does not necessarily dictate the ranking position on Google. There are other factors involved as well. So, here is a list of dos and don’ts of creating and advertising your content on social media platforms.

Google favors Facebook shares - Don’t – Excessively Advertising

Google favors Facebook shares


Advertising too much on your webpage or Facebook page can annoy your audience to the extent that they may never even come back. Excessive advertising also hurts how Google perceives your content.


Google has announced that it will penalize any site that has too many advertisements. This also narrows down the chances of a site appearing on the first page of Google. Moreover, Adblocks and AdSense both hurt Google’s ranking.

 

Google favors Facebook shares - Do - Backlinking

Backlinks have always been an important way to achieve good SEO rankings. The good news is that they still are. Backlinks can be your gateway to achieving a high ranking on Google. 


Most Internet Marketing Service providers will work on your site’s backlinks to acquire favor in Google’s ranking algorithm. But Google gives preference to a natural linking structure, rather than forced keywords which is why a good SEO strategy is critical for success.

Don’tRelying on Keywords

Remember that a natural keyword structure will do wonders for your website. According to research, the title, as well as the headline, have little impact on the ranking. 


It is all about the domain name with the required keywords which will ultimately affect your ranking. However, it is not a good idea to entirely depend on keywords, especially in this day and age.

Do – Build an Audience

 Google favors Facebook shares 


Do – Build an Audience[/caption] It can be extremely frustrating for newbies to advertise their products. 

This is because they have not created a relevant audience for their product or service. Companies usually work their way up the ladder by developing the relevant audience first. Never expect that people will be automatically attracted to your brand. 


The market is overflowing with competition, the only way to make your way into it is to build a loyal audience. A great way to reach out to people is through social media. 


However, it can be a daunting task to get to the relevant people and develop your presence. Every minute hundreds of new websites are being created. How will you set yourself apart and who will be your target audience, are the real questions. 

Moreover, the click-through rates on your website also determine your ranking. This is Google’s way of determining how many people actually enjoy your content.

Do – Create Quality Content

Google favors Facebook sharesUnfortunately, there is no shortcut to this one. Creating quality content for your website or page is extremely important for your brand image as well as how Google perceives your page. 


It will help generate organic traffic and create a solid audience base. If you are a big business you can hire agencies that provide professional content creation services for your site or page. 


Fresh content will help you get Facebook likes and shares which will ultimately rank you higher on Google. Moreover, your brand image must update your site regularly. Showing a presence on social media is a great way to keep your audience engaged.

Google favors Facebook shares So Do – Add Value

Most brands rely on Instagram and Facebook to gain recognition. You can add value to your site by using YouTube. Surprisingly, 


YouTube is the second most searched engine. That would only make sense for Google to rank sites that have linked themselves to YouTube as well. You can create engaging videos and post them through YouTube which will help build organic traffic. This is the reason why all the SEO gurus lay so much emphasis on video content.

Google favors Facebook shares - Conclusion

The sad reality for all those struggling with their brand image and Google ranking is that the big brands automatically get their way toward the top of the list. Again, there is no relevant data to support this argument. It is evident through the fact that even those brand pages which don’t have a well-structured site page, make their way to the top. This should not stop you from promoting your site. Social media dynamics have changed dramatically over the past few years. 


Quality content will help you achieve Facebook likes, shares, and comments which will help your website’s SEO ranking.


With the algorithms becoming more and more difficult every day, the only option left for companies is to stay on top of their game by proactively changing their strategies. 


Pay attention to how small changes affect your site.  Keep yourself in touch with the latest trends and practices. It goes without saying that quality content will always be the reason your page is doing well. 


Quality content will help you achieve Facebook likes, Facebook shares, and Facebook comments which will ultimately help your website’s SEO ranking. 


 Even if your social media activities are not directly linked to your Google ranking, it is still a great way to reach your audience which will ultimately help you achieve your targets. 


Keep yourself in touch with the latest trends and practices. Pay attention to how small changes affect your site.


  Published on: Jul 26, 2019, at 17:05


Disclaimer:  This is a guest contribution to Philipscom Associates and the tips tricks, strategies, suggestions, views, etc. mentioned in it does not reflect the view and opinion of P V Ariel or Philipscom blog.   Opinions expressed by Philipscom contributors are their own. For More Information Read This

 

 

Dear Readers, Your Attention Please!

Thank you so much for your valuable time.
I appreciate and love your feedback/comments!
 I accept feedback from my readers and often I do reciprocate.
Your feedback negative or positive, I would like to hear from you.
But there is a slight restriction/rule in this regard.
Please read our comment policy before you make a comment,
otherwise, you may miss the mark and your comments may not get approved!
So please do share your views in the comment box keeping the comment policy of Philipscom.

In short, Philipscom will not approve comments that

 1.  Are One word or one line.
2.  Are abusive, intimidating, threatening or inflammatory
3.  Make offensive generalizations
4.  Ramble without a point
5.  Use offensive or insensitive language
6.  typed all in CAPITAL Letters.
7.  typed in a language other than English
8.  Are irrelevant to the post in question
9.  Contain self-promotional materials or links
10.  Give unnecessary, advice to Philipscom
Philipscom also reserves the right to edit comments or to remove material that does not conform to our comment policy.
If time permits please do visit this post related to blogcomments.

SEO Traffic Without Link Building Is It Possible? ~ Philipscom

EGO: BizSugar Member: Philip Verghese Ariel of PhilipsC...


EGO: BizSugar Member: Philip Verghese Ariel of PhilipsC...: Here is the fifth interview of the new segment, featuring an active BizSugar member. Please listen to my conversation with Philip Verghe...

Philip Verghese Ariel The Knol Author - ഫിലിപ്പ് വർ‌ഗീസ് ഏരിയൽ‌ - നോൾ‌ രചയിതാവ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബ്ലോഗർ

Philip Verghese Ariel The Knol Author, Now A Professional Blogger - ഫിലിപ്പ് വർ‌ഗീസ് ഏരിയൽ‌ - നോൾ‌ രചയിതാവ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബ്ലോഗർ 

ഫിലിപ്പ് വർഗ്ഗീസ് ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകൾ 

 • ഫിലിപ്പ് വർ‌ഗീസ് ഏരിയൽ‌ - അഥവാ പി‌വി ഏരിയൽ‌ - ഒരു നോൾ‌ (Knol) രചയിതാവ്.

ബ്ലോഗിംഗ് , വ്യക്തിഗത , എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചില വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അവസാനം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തത് 2019 സെപ്റ്റംബർ 22 നാണ്.

ഫിലിപ്പ് വർഗ്ഗീസ് എന്ന പേര് പൊതുവായ ഒന്നാണ്. ഞാൻ അത്‌ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.  പക്ഷേ എനിക്ക് ഏരിയലിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല.

ആരാണ് ഈ ഏരിയൽ?

 

പല വായനക്കാരിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു  ചോദ്യമാണിത്.

 

ആ ചോദ്യത്തിന്  ഒരുത്തരം  നൽകാൻ  ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ്  ഈ കുറിപ്പു.

 

 ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എഴുത്തു ജീവിതത്തിൻറെ ഒരു വശം മാത്രമാണ്.

 

ദയവായി തുടർന്നു വായിക്കുക…

 

ഉള്ളടക്കം

 • ആമുഖം:
 • വിദ്യാഭ്യാസവും ബാല്യകാല മെമ്മറികളും:
 • വിവർത്തനങ്ങൾ:
 • വെബ്, മറ്റ് ബ്ലോഗ് രചനകൾ:
 • എന്റെ മലയാള രചനകളും മലയാള നോൾ ഡയറക്ടറിയും:
 • Google ന്റെ നോളുമായുള്ള എന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്ക്:
 • എന്റെ എഴുത്ത് അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്ക്:
 • പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ (ഏറ്റവും പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ) നോളിൽ:
 • ഭാവി പരിപാടികള്:
 • ഒരു നന്ദി വാക്ക്:

ആമുഖം:  ഫിലിപ്സ്കോമിന്റെ രചയിതാവ്

പിവി ഏരിയൽ

ഇന്ത്യയിലെ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിലെ സെക്കന്തരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര എഴുത്തുകാരനും, ഒപ്പം ഒരു  നോൾ എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന ആൾ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബ്ലോഗർ ആയ വിവരങ്ങൾ ഈ കുറിപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ്.

 വായിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ പോസ്റ്റിനു താഴെയുള്ള കമെന്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക. 

ഇന്ത്യയി ലെ ഒരു തെക്കൻ സംPhilip Verghese Ariel The Knol Authorസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ പോത്താനിക്കാട് പറമ്പഞ്ചേരിയെന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു കുട്ടിക്കാലവും യൗവ്വനകാലവും പത്തനംതിട്ടയിലെ തിരുവല്ലക്കു സമീപമുള്ള വളഞ്ഞവട്ടം എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്.

  ഇപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്തരാബാദിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയിരിക്കുന്നു.    

ഒരു  ക്രിസ്തുവിശ്വാസിയും, ഗാനരചയിതാവും, പത്രാധിപരുമായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ദിനപ്പത്രങ്ങളിലും, ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിലും, മാസികകളിലും വെബ് സൈറ്റുകളിലും പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമായും ക്രൈസ്തവ  പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതലും മലയാളത്തിലാണവ.

വിവിധ  വാരികകൾ , മാസികകൾ എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

 2007 മുതൽ ഓൺലൈൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ,  സ്ഥിരമായി എഴുതുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ നിരവധി ബ്ലോഗ് പേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

പ്രശസ്ത മലയാളം ബ്ലോഗർ ശ്രീ ഫൈസൽ ബാബു ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി
ബൂലോകത്തിലെ ഏരിയല്‍ കാഴ്ചകള്‍എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയ ഒരു ഫീച്ചർ  വായിച്ചാൽ തന്നേപ്പറ്റി കുറേക്കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസവും  ചില ബാല്യകാലഓർമ്മകളും

Philip Verghese Ariel The Knol Author
സ്കൂൾ നാളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം
ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ പ്രാദേശിക ഭാഷയായ മലയാളത്തിലാണ് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്.

എടത്വാ സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രീ-യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി, തുടർന്ന്‌ ഹൈദരാബാദ് ഉസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്നും റാഞ്ചി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഉന്നത പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. 

തുടർന്ന്  ഹൈദരാബാദിലെ “രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (ഭവാൻസ് കോളേജ്)” ൽ നിന്ന് ജേണലിസത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. 

 ചെറുപ്പ കാലം മുതലേ വായനയിൽ  അതീവ തത്പരനായിരുന്നു,  ദിനപ്പത്രങ്ങളിൽ കത്തുകൾ എഴുതി എഴുത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു.   

തുടർന്ന് വിവിധ പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലും, വെബ് പോർട്ടലുകളിലും ചെറു കുറിപ്പുകളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതി എഴുത്തു യാത്ര തുടർന്നു.  

താഴെ കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അതേപ്പറ്റി കുറേക്കൂടി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Women’s Day

ഫിലിപ്പിന്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചു ള്ള  ഒരു ഹ്രസ്വ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്  
താനെഴുതിയതു ഇവിടെ വായിക്കുക.  

തൻ്റെ  മാതാവ് , സാറാമ്മ  വർഗ്ഗീസ്. ആയിരുന്നു  അദ്ധേഹത്തിൻറെ പ്രചോദനത്തിന്റെ  ആദ്യ ഉറവിടം, പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മീയ രചനകളിൽ തൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലിയതായിരുന്നു.

'ഏരിയൽ' എന്ന തൂലികാനാമം  എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള
മറ്റൊരു കുറിപ്പ് ഈ ലിങ്കിൽ വായിക്കുക. പ്രശസ്ത മലയാള കവിയും എഴുത്തുകാരനും സുവിശേഷകനുമായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ഇ ചെറിയാൻ സാർ തന്റെ എഴുത്തു ജീവിതത്തിൽ  തനിക്ക് നൽകിയ പ്രോത്സാഹനം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നു  തന്നേ.

അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട ഒരു  ആദ്യകാല അനുഭവം ഈ ലിങ്കിൽ വായിക്കുക.

 അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ദയവായി ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഫിലിപ്പ് വർഗ്ഗീസ് ഏരിയൽ എ ബയോഗ്രഫി         

വിവർത്തനങ്ങൾ:

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുടെ ചില പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും താൻ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

ഡോ. വുഡ്രോ ക്രോൾ : (പ്രസിഡന്റ്, ബൈബിളിലേക്ക് മടങ്ങുക, ലിങ്കൺ, നെബ്രാസ്ക, യുഎസ്എ), 'ദി കോവ്', ബൈബിൾ ട own ൺ, വേഡ് ഓഫ് ലൈഫ് തുടങ്ങിയ കോൺഫറൻസിലെ ജനപ്രിയ പ്രഭാഷകൻ. 'ആത്മീയ വിജയത്തിലേക്കുള്ള 7 രഹസ്യങ്ങൾ,'പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശാക്തീകരണം '' 'പഴയനിയമത്തിലെ രാക്ഷസന്മാർ "മുതലായനിരവധി മാസിക ലേഖനങ്ങളുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും രചയിതാവ്).
കൂടുതൽ  ഇവിടെ വായിക്കുക . 

വെസ്ലി എൽ. ഡ്യുവൽ :   ഒ.എം.എസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ്. 25 വർഷമായി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു മിഷനറി,'എ ബ്ളേസ് ഫോർ ഗോഡ്', ഹീറോസ് ഓഫ് ഹോളി ലൈഫ് (ഇബുക്ക്, ഇപബ്) കൂടുതൽ ദൈവം, കൂടുതൽ ശക്തി, പുനരുജ്ജീവന തീ  തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ്.

  ജോർജ്ജ് വെർവർ: ഒരു ക്രൈസ്തവ  സംഘടനയായ ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷന്റെ (OM) സ്ഥാപകൻ.

 വിവിധ ക്രൈസ്തവ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും ലഘുലേഖകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ എല്ലാം തന്നെ  വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്  ന്യായമായ ഏക മാർഗ്ഗമെന്നത് വിപ്ലവാത്മക ശിഷ്യത്വം മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ  വികാരാധീനത കാട്ടുന്ന ഒരു  വക്താവാണ് ജോർജ് വെർവർ.

 അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിവാൻ  ഈ  വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക:   ജോർജ്ജ് വെർവർ.കോം

ജോൺ മക്അർതർ : അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനും പ്രസംഗകനും,“ഗ്രേസ് ടു യു” (Grace To You) മിനിസ്ട്രികളുടെ പ്രസിഡന്റും മാസ്റ്റേഴ്സ് കോളേജും സെമിനാരിയും, സൺ വാലി, സിഎ). 'മാക് ആർതർ പുതിയനിയമ കമന്ററി'യുടെപതിനഞ്ച് വാല്യങ്ങൾ,കരിസ്മാറ്റിക് ചാവോസ്, അടയാളങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ സംസാരിക്കൽ, തുടങ്ങി ധാരാളം ലേഖനങ്ങളും പഠന ഗൈഡുകളുംഉൾപ്പെടെ 30 ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെബ്, മറ്റ് രചനകൾ:

ഈ ബ്ലോഗ് പേജിനുപുറമെ, ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻ ആത്മീയ തീമുകളെക്കുറിച്ചും വിവിധ ബ്ലോഗുകൾ, ഫോറങ്ങൾ, സോഷ്യൽ സൈറ്റുകൾ, മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

  ദി വീക്ക്, ദി സൺഡേ ഇന്ത്യൻ, ഔട്ട് ലുക്ക്, ഇന്ത്യാ ടുഡേ മുതലായ നിരവധി മതേതര വാർത്താ വാരികകളിലും  പത്രങ്ങളിലും സൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ട്.

 നിരവധി ക്രിസ്ത്യൻ ആത്മീയ ലേഖനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള ഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ 60 ഓളം ആത്മീയ ഗാനങ്ങളും കവിതകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവയിൽ നിന്നും  തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില കൃതികൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അന്യത്ര വായിക്കുവാൻ കഴിയും.  കൂടാതെ ചിലതു  തന്റെ മലയാളം ഡയറക്ടറിയിലും വായിക്കുവാൻ കഴിയും.

ഇതിനോടകം നിരവധി സാഹിത്യ സമ്മാനങ്ങൾനേടുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്.

മലയാള രചനകളും മലയാള നോൾ ഡയറക്ടറിയും:

നോളുകളുടെ ഒരു പുതിയ മലയാളം ഡയറക്ടറി താൻ സൃഷ്ടിച്ചു: തൻ്റെ കുറച്ച് മലയാള രചനകളും,  പീറ്റർ ബാസ്‌കെർവില്ലെ , ശാസ്ത്രി ജെ സി ഫിലിപ്പ്, ഗസ്റ്റ് മീസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുടെ വിവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം.

പീറ്റർ ബാസ്‌കെർവില്ലെയുടെ കോഫി  എന്ന ലേഖനം മലയാളം ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ശാസ്ത്രി ജെ സി ഫിലിപ്പ് , (എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നോൾ എഴുതണം?), ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്തിടെ സഹ മലയാളികൾക്ക് (മലയാള ഭാഷ അറിയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർക്കു) വേണ്ടി ഒരു നോൾ തുടങ്ങി, അത്  ഇവിടെ വായിക്കാം:

ഒരു നോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാം എന്ന കാര്യം ഇതിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഒരു നോൾ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം)ഗസ്റ്റ് മീസ്,

നോൾ പബ്ലിഷിംഗ് ഗിൽഡ് (കെപിജി) എന്നിവർ എഴുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോൾ സീരീസ്  താൻ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

 തൻ്റെ കൂടുതൽ മലയാള നോളുകൾ ഇവിടെ വായിക്കാം: മലയാളം ഡയറക്ടറി.
Philip Verghese Ariel The Knol Author
ചിത്ര കടപ്പാട്. എം വസന്ത് കുമാർ, ഹൈദരാബാദ്
അടുത്തിടെ താൻ ഒരു മലയാളം ബ്ലോഗ് ഏരിയലിന്റെ  കുറിപ്പുകൾ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചു   “ഏരിയലിന്റ് കുറിപ്പുക്കൽ” - ഏരിയൽസ് ജോട്ടിംഗ്സ് 

നോളിന്റെ തിരോധാനത്തിനു ശേഷം താൻ കൂടുതലും ഈ ബ്ലോഗിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്, കൂടാതെ തൻ്റെ മറ്റു പല മലയാള രചനകളും സാവധാനം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കുടിയേറി.

Google ന്റെ നോളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്ക്:

2008 സെപ്റ്റംബർ 23 ന് നോളിൽ ചേർന്നെങ്കിലും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് താൻ അവിടെ നിഷ്‌ക്രിയനായിരുന്നു.

ചില മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അതിൽ എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി, അവിടത്തെ ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്നത് വളരെ രസകരവും പ്രോത്സാഹജനകവുമായിരുന്നു.

കുറച്ച് ആളുകളുമായി തനിക്ക് ചില അസുഖകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അത് അവിടെ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മതയോടെ എഴുതുവാൻ തനിക്കു പ്രേരണയായി.

ചില  ദുഷ്ടക്കര അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ  അനുഗ്രഹമായി മാറി എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി.

അതെ, അത് കൂടുതൽ  ഊർജ്ജസ്വലതയോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ സഹായിച്ചു.

 ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, തനിക്ക് 'ടോപ്പ് വ്യൂ ഓതർ അവാർഡ്' ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടാനും മറ്റ് രചയിതാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും അവലോകനങ്ങളും നടത്താനും അതു കാരണമായി.

നോളിലെ പ്രശസ്തർ തൻ്റെ കുറിപ്പുകളെപ്പറ്റി അവലോകനങ്ങൾ എഴുതി. അത്  അദ്ദേഹത്തിനു  കൂടുതൽ ഉത്തേജനം നൽകി.

തുടർന്ന് KNOL എന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ‌ ചേരാൻ‌ അദ്ദേഹം തന്റെ ചങ്ങാതിമാരെയും മറ്റ് കോൺ‌ടാക്റ്റുകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.  അവരിൽ പലരും നോളിൽ ചേർന്ന് രചനകൾ നടത്തി.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എന്തിനെക്കുറിച്ചും യഥാർത്ഥവും വിശ്വസനീയവുമായ വിവരങ്ങൾ‌ നേടുന്നതിനുള്ള അതിവേഗം വളരുന്ന വെബ്‌സൈറ്റായി നോൾ വളർന്നു.

അങ്ങനെ തൻ്റെ നോൾ പേജിനു കൂടുതൽ നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ കിട്ടി.  താൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പലരും നോളിൽ പ്രഗൽഭ  പങ്കാളികളായി മാറി.

തൻ്റെ  മറ്റ് ചങ്ങാതിമാരെയും വായനക്കാരെയും ഇവിടെ സജീവമായി പങ്കാളികളാക്കാനും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ബന്ധുക്കളോടും ഇത് പറയാനും താൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ അറിവ്, ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്നിവ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച സ്ഥലമാണ് നോൾ.

ഗൂഗിളിന്റെ നോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം തത്സമയവും സജീവവുമായിരിക്കുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഈ വാക്കുകൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എന്നാൽ നിർഭാഗ്യം എന്നു  പറയട്ടെ, വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അതിൻ്റെ   ഷട്ടർ താഴേക്ക് വലിക്കാൻ ഗൂഗിൾ തീരുമാനിച്ചു.

ഖേദകരമായ ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി താനെഴുതിയ  ഒരു കുറിപ്പ് ഈ ലിങ്കിൽ വായിക്കുക.  ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ബ്ലോഗ് മരിച്ചു!

ഗൂഗിൾ തുടങ്ങി വെച്ച പലതും അവർ അടച്ചു പൂട്ടുന്നതു ഇതാദ്യമല്ല.  ഇതിനു മുമ്പും അവർ തുടങ്ങിയ പല സംരംഭംകളും അടച്ചു പൂട്ടിയ ചരിത്രമുണ്ട്.

അത്തരം ചില കഥകൾ/ വസ്തുതകൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അന്യത്ര വായിക്കാം.

അത്തരം  ഒരു കുറിപ്പ് വായിക്കാൻ ഈ ലിങ്ക് അമർത്തുക. നോളിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വായിക്കുക

എഴുത്ത് അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്ക്: 

തൻ്റെ  ജന്മസ്ഥലം (വളഞ്ഞവട്ടം)  വിട്ടതിനുശേഷം തനിക്കുണ്ടായ ചില പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഹിന്ദു പത്രത്തിന്റെ പങ്ക് വിവരിക്കുന്ന ഈ കുറിപ്പു  കൂടി ചേർത്തു  വായിക്കുക.

ഈ നോളുകളിലൊന്നിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, താൻ പതുക്കെ തന്റെ എഴുത്ത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റി.

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, സോഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും താൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അദ്ദേഹമെഴുതിയ പല രാഷ്ട്രീയ ലേഖനങ്ങളും വ്യത്യസ്ത അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി.

 അവയിൽ ചിലത് ചുവടെയുള്ള ഈ ലിങ്കുകളിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും: എന്റെ ചില റൈറ്റ്-അപ്പുകൾ (പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതും) - ഭാഗം I ഭാഗം II .

 നോളിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ്,  അസോസിയേറ്റഡ് കോൺ‌ടാന്റ്.കോം (എസി) എന്ന സൈറ്റിൽ  സജീവ അംഗവും അതിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആയിരുന്നു.

അത് ഇപ്പോൾ Yahoo.com  ചുമതലയിലാണ്. അവിടത്തെ ആളുകളുമായി താൻ വളരെ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു.

ഒപ്പം അവിടെയുള്ള നിരവധി സഹ എഴുത്തുകാരുമായി ചേർന്ന് ചില കൂട്ടു കൃതികൾ എഴുതുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

എ സിയിൽ‌ (Associated  Content ) നിന്നും, മറ്റും തനിക്ക് എഴുത്ത് മേഖലയിലുള്ള മറ്റു നിരവധിപ്പേരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴും ആ ബന്ധങ്ങൾ‌ നിലനിർത്തുന്നു. രണ്ട് എസി എഴുത്തുകാർ താനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങൾ (ഒന്ന് യുഎസ്എയിൽ നിന്നുള്ള  ശ്രീ. ഡൊണാൾഡ് പെന്നിംഗ്ടനുമായുള്ളതായിരുന്നു). ഡൊണാൾഡ് ഒരു സ ജീവ അംഗവും സോഴ്സ് / കണ്ടന്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ / എസിയിലെ സ്ഥിരം എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു.

കൂടാതെ മികച്ച 1000, ഹോട്ട് 500 ബാഡ്ജ് ഉടമയുമായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ്.  കൂടുതൽ വായിക്കുക that ആ അഭിമുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലിങ്ക്. സ്ത്രീകളേ, പി.വി.

മറ്റൊരു അഭിമുഖം എസിയിൽ മറ്റൊരു അസോസിയേറ്റഡ് കണ്ടെന്റ്
എഴുത്തുകാരി  ഷെറിൾ യംഗ് ആയിരുന്നു.

 അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജൂത എഴുത്തുകാരിയും ഫ്രീലാൻസ് എഴുത്തുകാരിയുമാണ് അവർ.

മൂന്ന് തവണ ആമി ഫൗണ്ടേഷൻ “റോറിംഗ് ലാംബ്സ്” റൈറ്റിംഗ് അവാർഡ്, വിജയി.

കൻ‌സേർ‌ഡ്ഡ് വുമൺ ഫോർ അമേരിക്ക 2002 സ്‌പെഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ്സ് അവാർഡ് സ്വീകർത്താവ് കൂടിയാണ് അവർ.

ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൂത ജനതയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് ഷെറിൻ കൂടുതൽ വായിക്കുക @ ഈ ലിങ്ക്. ഷെറിൻ യംഗ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവരദായകവും താൽ‌പ്പര്യമുണർത്തുന്നതുമായ വാർത്തകൾ‌ തുടങ്ങിയ കുറിപ്പുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയത് വായിക്കുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.

പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ (ഏറ്റവും പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ) നോളിൽ 

Philip Verghese Ariel The Knol Author
ചിത്ര കടപ്പാട്. Patrick Lahay

നോളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ നേട്ടം “ ഫിലാറ്റലിയുടെ  കൗ തുകകരമായ കഥ ” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണ്.

നോൾ പബ്ലിഷിംഗ് ഗിൽഡ് (കെപിജി) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നോൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്തുണയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ നോളിന് “ടോപ്പ് പിക്ക് നോൾ അവാർഡ്” ലഭിച്ചു.

തന്റെ ഔദ്യോഗിക ബയോ നോളിനും  ഈ ബഹുമതിയും ലഭിച്ചു.
Philip Verghese Ariel The Knol Author
ചിത്രം പിവി

ഏറ്റവും പുതിയ കുറിപ്പ്: “നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് മരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു: പൊതുജനങ്ങൾക്കും  മരം മുറിക്കുന്നവർക്കും  ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്” ഈ നോളും അടുത്തിടെ “ടോപ്പ് പിക്ക് നോൾ അവാർഡ്” നേടി, ഈ നോളിന്റെ പേജ് വ്യൂസ് (page views) വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു.

ദയവായി ഇത് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ റേറ്റിംഗുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അതിന്റെ അഭിപ്രായ നിരയിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുക. ലിങ്ക് ഇതാ ഇവിടെ:  ട്രീ നോൾ

അദ്ദേഹത്തിൻറെ  സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിലൊന്നിനും പ്രത്യേക  ബാഡ്ജ്  ലഭി ച്ചു: ഇന്ത്യൻ നോൾ രചയിതാക്കളും സന്ദർശകരുടെ ബുള്ളറ്റിൻ ബോർഡും ഇന്ത്യയിലെ നോളുകൾക്കും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ നോളുകൾക്കുമായുള്ള ഒരു ചർച്ചാ ബോർഡാണ് ഈ നോൾ.

ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ വായനക്കാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള നോളുകളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ നോളുകളെക്കുറിച്ചും സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

KNOL- ൽ  താൻ അടുത്തിടെ സംയുക്തമായി കുറച്ച് രചയിതാക്കളെ  ചേർത്തു: ട്രെൻഡിംഗ് നോളുകൾ ഒരു ദിവസം / ആഴ്ചയിൽ ഉയർന്ന പേജ് വ്യൂസ് ഉള്ള നോളുകളെ ഈ നോൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.

ജനപ്രിയമായ പുതിയ നോളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

സാധ്യതയുള്ള 100,000 പേജ് കാഴ്ച നോൾ രചയിതാക്കൾ അടുത്ത മാസം 100,000 പേജ് കാഴ്‌ചകളിൽ എത്തിച്ചേരാനും അവരെ രചയിതാവിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള  രചയിതാക്കളെ ഈ നോളിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നു.

 ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കുറച്ച് അധിക ശ്രമം നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ള എഴുത്തുകാരെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

നോൾ രചയിതാവ് വാർത്ത  വെബ് ലോകത്ത് ദിനംപ്രതി നടക്കുന്ന പ്രധാന വാർത്താ സംഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നോൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നടക്കുന്ന പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഈ നോൾ എടുത്തുകാണിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവരദായകവും താൽ‌പ്പര്യമുണർത്തുന്നതുമായ വാർത്തകൾ‌ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളെയും മറ്റ് സംഭവവികാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഈ നോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം.

ആർക്കും ഈ നോളിൽ  തങ്ങളുടെ രചനകൾ എഴുതുവാൻ കഴിയും. ഇത് മിതമായ സഹകരണ മോഡിനു കീഴിലാണ്. ഇതിലേക്ക് എഴുതുവാൻ  നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത ഇവിടെ വായിക്കുക.

പ്രസിദ്ധ ക്രൈസ്തവ പ്രഭാഷകനായ ഡോ വൂഡ്രോ ക്രോൾ (Woodrow  Kroll)  എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻറെ  വിവർത്തനം  "ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്കു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന "   എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ ഇത് ബാക് ടു  ദ  ബൈബിൾ എന്ന സംഘടനയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌ത  ആ പുസ്തകം ഇവിടെ ഈ ലിങ്കിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും: (ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു )

 ഈ പുസ്തകം വിവിധ ഇന്ത്യൻ, വിദേശ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.

 സുവിശേഷ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകം വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത്.

നോൾ രചയിതാവിന്റെ ചർച്ചാ ഗ്രൂപ്പിൽചേർന്നു  @ ലിങ്ക്ഡിൻ. ഗൂഗിളിന്റെ knol.com മായി ബന്ധപ്പെട്ട നോൾ ഫ്യൂച്ചർ, പ്ലഗിയറിസം, മറ്റ് നിരവധി പ്രശ്‍നങ്ങളെക്കുറിച്ചു  ഗൗരവമേറിയതും ചൂടേറിയതുമായ സംവാദങ്ങൾ / ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു.

ഭാവി പരിപാടികൾ 

നോളിലെ വളർന്നുവരുന്ന മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനായി കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദവും മികച്ചതുമായ രചയിതാവിന്റെ നോളുകൾ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് തുടരാൻ  ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പി വിയുടെ ചില ചിത്രങ്ങൾ  Philip Verghese Ariel The Knol Author
     
2010 മുതൽ പിവിയുടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ…
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. സമൃദ്ധമായ,  ലക്ഷ്യബോധമുള്ള, ലാഭകരമായതും , ദൈവകേന്ദ്രീകൃതവും, സന്തോഷകരവു മായ ബ്രൗസിംഗ്, ബ്ലോഗിംഗ് ന്യൂ ഇയർ 2018. സ്നേഹപൂർവ്വം,എന്റെ അനുമോദനങ്ങള്, ഫിലിപ്‌സ്‌കോം  അസോസിയേറ്റ്സിനു വേണ്ടി  പി വി ഏരിയൽ   സെക്കന്തരാബാദ്,

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ 

പോസ്റ്റൽ മെയിൽ: പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 2136 ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സെക്കന്ദറാബാദ് - 500003  തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് SO UTH INDIA ഫോൺ: +9700882768 ഇമെയിൽ:  philip@pvariel.com OR philipscom55 @ Gmail DOT Com

സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള ചില ലിങ്കുകൾ 

ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്. ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിക്കുക:
മാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. സാറാമ്മ  വർഗ്ഗീസ്  ആദ്യകാല അനുഭ വം  ഒരു മഹാകവിയെ  നേരിൽ കണ്ട  പരിചയപ്പെട്ട ഓർമ്മ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഒരു പുതിയ പേരിനൊപ്പം ജനിക്കുന്നു ഹിന്ദു പത്രത്തിന്റെ പങ്ക് ചില കുറിപ്പുകൾ  ദിനപ്പത്രങ്ങളിൽ (പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതും) - ഭാഗം I. ഷെറിൻ യംഗ് / എന്റെ ആദ്യ മാസ്റ്റർ പീസ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവരദായകവും താൽ‌പ്പര്യമുണർത്തുന്നതുമായ വാർത്തകൾ‌ തുടങ്ങിയ കുറിപ്പുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയത് വായിക്കുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.

  ഉറവിടം: ബയോ-നോൾ. നോൾ പേജ് ചിത്രത്തിന്റെ കടപ്പാട്:  http://pvariel.blogspot.com

പ്രിയ സന്ദർശകൻ, ഈ കുറിപ്പു  വായിക്കുവാൻ താങ്കൾ  സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ  വളരെ നന്ദി .

നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ  കേൾക്കുവാൻ  ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും അതെന്തായാലും അത് കമൻറ്  ബ്ലോക്സിൽ കുറിക്കുക.

ആശംസകളോടെ

Philipscom Admin
 
കുടുംബം: മക്കൾ: മാത്യൂസ്, ചാൾസ് & ഭാര്യ ആൻ


പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:  ജനുവരി 24, 2015 @ 11: 2

പ്രിയ വായനക്കാരുടെ  ശ്രദ്ധക്ക് 

നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി.

നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്കിനെ / അഭിപ്രായങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു!

 എന്റെ വായനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു,

 പലപ്പോഴും ഞാൻ  അതിനു മറുപടിയും നൽകുന്നു.

 നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്, അതെന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇവിടെ കമൻറ്  പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ  ഒരു ചെറിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്, ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ  നിയമവുമുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനുമുമ്പ് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നയം   (Comment Policy)  വായിക്കുക.  അതിലെ നിയമം പാലിക്കാതെ എഴുതുന്ന കമൻറുകൾ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

അതിനാൽ ഫിലിപ്സ്കോമിന്റെ അഭിപ്രായ നയം പാലിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ   ബോക്സിൽ പങ്കിടുക.

ചുരുക്കത്തിൽ , താഴെ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള  അഭിപ്രായങ്ങളെ ഫിലിപ്സ്കോം അംഗീകരിക്കില്ല

 1. ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരിയിൽ കുറിക്കുന്നവ 
 2. അധിക്ഷേപകരമോ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതോ പ്രകോപനപരമോ ആയവ 
 3. ഒരുതരം ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ കുറിക്കുന്നവ.
 4. ഒരു പോയിന്റുമില്ലാതെ കുറിക്കുന്നവ. 
 5. നിന്ദ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുള്ളവ 
 6. എല്ലാം capital  അക്ഷരങ്ങളിൽ ടൈപ്പുചെയ്തുള്ളവ . 
 7. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും  ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ഭാഷയിൽ ടൈപ്പുചെയ്ത  കമന്റുകൾ 
 8. സംശയാസ്‌പദമായ പോസ്റ്റിന് അപ്രസക്തമായവ .
 9. സ്വയം പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകളോ ലിങ്കുകളോ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമന്റുകൾ .
 10. ഫിലിപ്സ്കോമിന്അനാവശ്യമായ ഉപദേശം നൽകുന്നവ.
അഭിപ്രായങ്ങൾ എഡിറ്റുചെയ്യാനോ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയ പ്രതികരണങ്ങൾ നീക്കം  ചെയ്യാൻ ഫിലിപ്സ്കോമിന്   അവകാശമുണ്ട്.

സമയംഅനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് അഭിപ്രായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പോസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക.  ബ്ലോഗ് കമൻറ് എഴുതുന്നവർക്കു ഈ കുറിപ്പു പ്രയോജനപ്പെടും.

പി വി ഏരിയൽ 
 

വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള 3 സുപ്രധാന ഘടകങ്ങൾ


മലയാളം ബ്ലോഗുലകം ഒരു മന്ദതയിലേക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം.

ആ മന്ദതക്കൊരു ശമനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ വിരാമമിടുവാൻ  മലയാളം ബ്ലോഗുലകത്തിലെ നിരവധി അഭ്യുദയകാംഷികൾ  ഇതിനകം ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം അവിടവിടെ കണ്ടുതുടങ്ങിയെങ്കിലും,  സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരം അത്തരം സംരഭങ്ങൾക്കു ഇനിയും ഒരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്‌തുത തന്നെ.

പക്ഷെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മണ്ഡലം തന്നെ വിശേഷിച്ചും ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാർക്ക്.

കാരണം നാം എഴുതുന്നവ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത്രയും സുഗമമായ ഒരു മാധ്യമം ഇല്ലതന്നെ.

പക്ഷെ ഇവിടെ നാം ഒരു സമയബന്ധിത നിയമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പലതും നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നാം ചിലവഴിക്കുന്നതിൻറെ ഒരംശം മതി നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് സജീവമാക്കാനും.

എന്തായാലും, നാം ചെയ്‌തു  തീർക്കേണ്ടവ ഒരു മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനും ഏതിനും സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ഇതിനോട്  വിയോജിപ്പുള്ളവർക്കു വിയോജിക്കാനും ഒപ്പം യോജിക്കാനും ഇവിടെ ബ്ലോഗിനു താഴെ കമൻറ് പെട്ടി തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

ഒരുകാലത്തു ആ പെട്ടിയിൽ കുറിപ്പിടാൻ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പലരും അറിയിച്ച പ്രകാരം ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇതിപ്പോൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു.  നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അവിടെയിടാൻ മറക്കേണ്ട കേട്ടോ!

വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയുമാകാം! :-)

ഇവിടെ മറ്റൊരു വിഷയം കുറിക്കാനെത്തിയതാണ്, എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ അഗ്രഗേറ്ററിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറുകുറിപ്പു ചേർത്തിരുന്നു, അതോടൊപ്പം, അഗ്രഗേറ്ററിൽ എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാം എന്ന കുറിപ്പും വായിച്ചു.  പുതുതായി ബ്ലോഗ് ആരംഭിക്കുന്നവർക്കു അതൊരു നല്ല ഗൈഡ് തന്നെ.

മലയാളം ബ്ലോഗിൽ ഒരു മന്ദത നേരിട്ടു എന്നത് ഒരു സത്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, മറ്റൊരു സത്യം പറയാതെ വയ്യ!
ദിനം തോറും ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു വരുന്നുയെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്.

2019  ൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ടു കോടിയാളം ബ്ലോഗുകൾ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി എന്നുള്ള റിപോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു.

എന്തായാലും നേരിയ മാന്ദ്യം മലയാളം ബ്ലോഗെഴുത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും ബ്ലോഗുകൾ ഇന്നും സജീവം എന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്.

ബ്ലോഗ് എഴുത്തിലൂടെ ധനസമ്പാദനം നടത്തുന്ന നിരവധിപേർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ സത്യം തന്നെ, കൂടുതലും ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗ് രചനയിലൂടെയാണ്  നടക്കുന്നത്.

അത്തരത്തിൽ ബ്ലോഗെയെഴുത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ച ഒരു ഗസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൻറെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം മലയാളം ബ്ലോഗ് വായനക്കാർക്കു, പ്രത്യേകിച്ചും പുതുതായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സഹായയമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ബ്ലോഗുലകത്തിൽ വിശേഷിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗ് എഴുത്തിൽ പ്രശസ്തനായ 
പ്രൊഫഷണൽ ബ്ലോഗറും   ഇന്റർനെറ്റ് വിപണനക്കാരനുമായ  എറിക് ഇമാനുവെല്ലിനെ  ഫിലിപ്സ്കോം മലയാളം വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്.

നോ പാസ്സീവ്  ഡോട്ട് കോം (no passive dot com) എന്ന പേരിലുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ  പ്രധാന ബ്ലോഗ് വളരെ പ്രശസ്‌തമാണ്.

ബ്ലോഗ്, ഇന്റർനെറ്റ്, S E O, സോഷ്യൽ മീഡിയ  തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇദ്ദേഹം  അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്ലോഗറും, ഇന്റർനെറ്റ് സംരംഭകനും,  ഇന്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്ററുമാണ്.

ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പിൽ ഈ
എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാം.

സ്വന്തമായി വിജയകരമായി, ലാഭകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ഏതൊരു ബ്ലോഗറുടെയും ഒരു സ്വപ്‌നമാണ്.

അത്തരം ഒരു ബ്ലോഗ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ കുറിപ്പ്.

ഇപ്പോൾ  നിരവധിപ്പേർ സ്വന്തം ബ്ലോഗുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സങ്കടകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു.

വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ അതാരംഭിക്കുന്നു എന്നാൽ എവിടെയോ ഒടുവിൽ അത് പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു.  നിരവധി തുടക്കക്കാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നു തന്നേ ഇത്.

എന്താണിതിനു കാരണം!

ന്യായമായും ഉയരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം.


ഈ പരാജയത്തിന് വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട്,  എന്നാൽ  ഈ പോസ്റ്റിൽ, എറിക് മൂന്ന് സുപ്രധാന സൂചനകൾ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നൽകുന്നു.

വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു.

ബ്ലോഗ്  തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷം ഇല്ല!

വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, പ്രതികരിക്കുക.


ഫിലിപ്‌സ്‌കോമിൻറെ  ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതിന് നന്ദി, എറിക്.

നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിനെയും എൻ്റെ വായനക്കാർക്കു
പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ഒപ്പം അതൊരു വലിയ  പദവിയായും ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഫിലിപ്സ്കോം അസോസിയേറ്റിനു വേണ്ടി 
എന്റെ ഒപ്പ് 1
ഫിലിപ്പ് വർഗ്ഗീസ് ഏരിയൽ

വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് എറിക് നൽകുന്ന ഈ ടിപ്പുകൾ പിന്തുടരുക!

അങ്ങനെ നിരവധി പിന്മാറ്റത്തിനും, മടിപിടിച്ച മനസ്സിനും, ചിന്തകൾക്കും  ശേഷം ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ ഒരു  ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.

വളരെ നല്ല കാര്യം!

അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

ബ്ലോഗർമാരുടെ അത്ഭുതകരമായ മായ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം!

ആദ്യം പടി, ഒന്നു റിലാക്‌സ് ആകുക, നല്ലവണ്ണം ഒന്നു ശ്വസിക്കുക, ഇരിക്കുക, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക:

നേരേ കീബോർഡിലേക്കു പോയി ബ്ലോഗെഴുതാനുള്ള സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല!

ഈ ലേഖനത്തിൽ, നിങ്ങളെപ്പോലെയും എന്നെപ്പോലെയും വലിയൊരു ഓൺ‌ലൈൻ യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർക്കായി ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടിപ്പുകൾ  ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.
[bctt tweet = "വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള എറിക്കിന്റെ 3 അവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾ, @philipscom @ pvariel" ഉപയോക്തൃനാമം = ""]

1. വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് - ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അറിയിക്കുക 

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിനോ വെബ്‌സൈറ്റിനോ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം:

ഒന്ന്, ലളിതവും വ്യക്തവും ഒപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും  ആയിരിക്കണം അത്.

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലൂടെ,  ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ  അത് നിങ്ങളുടേതോ, മറ്റുള്ളവരുടേതോ വിറ്റഴിക്കാൻ  കഴിയുന്നു.യെങ്കിൽ ഏറെ ഉത്തമം.

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് ലക്ഷ്യം അത് എന്തുതന്നെയായാലും,  ഒരു വാക്യത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയണം.

ഈ വാക്യത്തെ unique value proposition” അഥവാ " അദ്വിതീയ മൂല്യ നിർദ്ദേശം " എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ വിഷയം ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന സത്യം  നിങ്ങൾ മനസ്സിലാ ക്കേണ്ടതുണ്ട്.


സൈറ്റ് ടാഗ്‌ലൈൻ   എന്നറിയപ്പെടുന്ന  നിങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യമായി  അദ്വിതീയ മൂല്യ നിർദ്ദേശം നിർവചിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരാൾ Google ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് തിരയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നതും ഇതാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ ഫലപ്രദമായി  പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പേപാൾ (PayPal) : "പണം അയയ്‌ക്കുക, അഥവാ ഓൺലൈനിൽ പണമടയ്‌ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാപാര അക്കൗണ്ട് സജ്ജമാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ചെയ്യുക വളരെ ലളിതമാണ്,

ശരിയല്ലേ? പേപാളിനെക്കുറിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തവർ പോലും, സൈറ്റിലെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് വേഗത്തിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ
മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നവിധം ആ സൈറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പേപാൽ-വരുമാനം
സ്പോട്ടിഫയ്  Spotify:  "സംഗീതം എല്ലാവർക്കും"
ഫലപ്രദവും ആകർഷകവുമായ ഒരു വാചകം, അതിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുകയും സേവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഉപയോക്താവിനെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആരാണ് സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്?

spotify-com-news


എവെർനോട്ട്  (Evernote):  "നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പകർത്തുക"

ആകർഷകമായ വാക്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മികച്ച ഉദാഹരണം.

എന്താണ് Evernote?

നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ജീവിതവും ഓർഗനൈസുചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സേവനം അതത്രെ എവെർനോട്ട് 


എന്തും രേഖപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക, പിന്നീട് എവിടെനിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് Evernote നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ മനസിലാക്കിയതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലോ സൈറ്റിലോ ഉപയോക്താക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് അദ്വിതീയ മൂല്യ നിർദ്ദേശം.

യഥാർത്ഥവും സത്യസന്ധവുമായ ഒരു വാചകം എഴുതുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിജയകരമായ ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കാനും  വെബിൽ വിശ്വാസ്യത നേടാനും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഗ്ദാനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്  .
evernote2

2.  വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് -  ശരിയായ ഡൊമെയ്ൻ നാമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങൾ ആദ്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത ഘട്ടം ഡൊമെയ്ൻ നാമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് (ഉദാഹരണത്തിന് ഫിലിപ്പിന്റെ ബ്ലോഗ് ഡൊമൈൻ നോക്കുക - PVARIEL COM 

വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ കടമ്പ  ഇതു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, കാരണം നിങ്ങളുടെ വെബ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ വിജയത്തിന് ഡൊമെയ്ൻ നാമം നിർണ്ണായകമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഡൊമെയ്ൻ നാമം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട മറ്റു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്:
 • ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് പ്രസക്തമാണോ?
 • തുടർന്നുള്ള വിപുലീകരണം ഏതായിരിക്കണം?
ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ

നിങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ബ്രാൻഡിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ പ്രമോഷൻ ലക്ഷ്യമിടുകയാണെങ്കിൽ - നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേരും ചേർത്തുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ തീരുമാനിക്കുക.

ഇത് നിങ്ങളുടെ പേര് ചേർത്തുള്ള ഒന്ന് ഇതിനകം വാങ്ങിയതാകാം, തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിക് (.net, .org, .biz പോലുള്ളവ) ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിപുലീകരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

മറ്റെല്ലാ കേസുകളിലും, ഒരു പൊതുനിയമമില്ല, ഇത് വ്യക്തിപരമായ അഭിരുചിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെയോ ബ്ലോഗിന്റെയോ ഡൊമെയ്ൻ നാമം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ.

www.coca-cola.com
ഡൊമെയ്ൻ നാമം ബ്രാൻഡിന്റെ പേരുമായി യോജിക്കുന്നു, തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല.

www.howtoplayguitar.com
ഡൊമെയ്ൻ നാമത്തിൽ ഒരു നീണ്ട കീവേഡ് (Long tail keyword) ഉൾപ്പെടുന്നു.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് വെബ്‌സൈറ്റ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ആർക്കും  എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ കഴിയും.

www.zappos.com
കമ്പനി എന്തിനെക്കുറിച്ചോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ വ്യക്തമല്ല, പക്ഷേ പേര് മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, സംശയമില്ല.

വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സമീപനമെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു?

എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ലളിതവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഉപദേശം ഇതാണ്:

എഴുതാൻ എളുപ്പമുള്ളതും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി വേഗത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും ആയ ഒരു ഡൊമെയ്ൻ നാമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക 

3.  വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് എന്നാൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

maxresdefault-youtube-com

വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തന ക്ഷേമമായി തുടരുന്നതിനും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നത്രേ ഒരു വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് എന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാചക ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവിടെ മധുരപലഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകും.

അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നോളജി ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ.  അവിടെ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എന്ന വിഷയം എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക, അവിടെ  നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട്‌ ഫോണുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം വിജയകരമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അത് വഴി അത് തിരയുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക്‌ അത് ചെന്നെത്തുന്നതിനും ഇടയാകുന്നു.

അതായത് ഒരു വിഷയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ
സമാനതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നു ചുരുക്കം.
നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർ മിക്കപ്പോഴും, ചില  ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വരുന്നു.
നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും, സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ  അടുത്ത കടമ്പ നിങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അവർ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ എത്തും.

രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഇതു വളരെ പ്രധാനമാണ്:
 • നിങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനം നൽകുന്ന  ഒരു ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
 • ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഈ സമീപനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്നു.
ഇപ്പോൾ, താഴെപ്പറയുന്നവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.
ന്യൂയോർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടെന്നു കരുതുക അത്  വെബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേർച്ചിൽ ആദ്യപേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും.  

മറിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറന്റ് മെനു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ വാക്കിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നവർ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് കാണുന്നു. 

അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയ ഒരു വിഷയം എടുക്കുക എന്നർത്ഥം. 

റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു സാധാരണ പദം എന്നാൽ അതിൽത്തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന പദം വരുമ്പോൾ അത് തിരയുന്നവർക്കു വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേജിലെത്താൻ കഴിയുന്നു.


തിരക്കേറിയ ഈ  വിപണിയിൽ, ഇൻറർനെറ്റിൽ ഒരു നല്ല കീവേഡ് ചേർത്തുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിജയിക്കാനാകും.
വിജയകരമായ ഒരു ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ, മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്‌തുതകൾ  പാലിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും!


മുകളിൽ വിവരിച്ച പോയിന്റുകൾ പരിഗണിച്ച്, ഈ അവശ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം, നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കാൻ തയ്യാറാകുക, 

ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ലേഖനം എഴുതാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത്.

ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് വിജയത്തിലെത്താൻ ഈ നുറുങ്ങുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ കുറിപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ എന്തായാലും താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക 

ഇവിടെ കുറിച്ചതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു പറയാനുണ്ടോ,  ചേർക്കാനുണ്ടോ?

എങ്കിൽ അതും കമൻറ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ  ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്, അത് ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടുക, 

നന്ദി!

നമസ്‌കാരം 

PS: പ്രിയപ്പെട്ട ഫിൽ  താങ്കളുടെ  വിലയേറിയ വായനക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും അവസരം തന്നതിനും നന്ദി. 

ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

ബ്ലോഗിംഗിൽ  അത്ഭുതകരവും ലാഭകരവുമായ സമയം നേരുന്നു! 

~ എറിക്


ശ്രീ എറിക് ഇമ്മാനു വെല്ലി ഫിലിപ്‌സ്‌കോം വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ഒരു ഗസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൻറെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം.
cutmypic(36)രചയിതാവിനെക്കുറിച്ച്: എറിക് ഇമാനുവെല്ലി  ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് സംരംഭകൻ, സഞ്ചാരി, പ്രോ ബ്ലോഗർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ വിപണനക്കാരൻ. ബ്ലോഗിംഗ്, എസ്.ഇ.ഒ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇൻറർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ആറ് വ്യത്യസ്ത വെബ് പേജുകൾ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് സംബന്ധിയായ ടിപ്പുകളും, ട്രിക്കുകളും തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കിടുന്നു. ക്ലിങ്ക് എന്ന പേരിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന ബ്ലോഗിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് . അദ്ദേഹം  ബിഴ്സുഗർ , ഇൻബൗണ്ട്, ഗ്രൊവ്ഥ്ഹാക്കർ  തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്ലാറ്റുഫോമുകളിൽ  ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് തന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗ് വഴി അദേഹത്തെ സമീപിക്കാം 

National Integration Festival, Telangana, India.