ഈ അലങ്കാരച്ചെടി അപകടകാരി (This Ornamental Plant is Dangerous! BEWARE!!!)


ഈ അലങ്കാരച്ചെടി അപകടകാരി (This Ornamental Plant is Dangerous)
നമ്മില്‍ മിക്കവാറും പേര്‍ വളരെ സൂക്ഷമതയോടെ, ശ്രദ്ധയോടെ  
നമ്മുടെ വീടുകള്‍ക്കകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ 
വളര്‍ത്താന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അലങ്കാരച്ചെടി.
പക്ഷെ! ഇതില്‍ വലിയൊരപകടം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടന്ന  സത്യം പലര്‍ക്കും അറിഞ്ഞു കൂടാ.
എന്നാല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക!!!
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക ഈ ലിങ്കില്‍  

അപകടകാരിയായ ഒരു അലങ്കാരച്ചെടി. Beware of this Plant 


Picture Source: H Reddy(FB)/A P Kochubabu

Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768