നമുക്ക് യഹോവയില്‍ മാത്രം ആശ്രയിക്കാം (Let Us Depend Upon The Lord Alone)വായിക്കുക വരിക്കാരാകുക പ്രചരിപ്പിക്കുക:
ഗള്‍ഫ് ബ്രദറണ്‍ വോയിസ് 
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇ മെയില്‍ :
gulfbrethrenvoice At Gmail Dot Com
READ MORE
AT: www.gulfbrethrenvoice.com

Philip Verghese Ariel Founder and CEO at Philipscom

A freelance writer, editor and a blogger from Kerala. Now based at Secunderabad, Telangana, India. Can reach at: pvariel(@)Gmail [.] Com
Tel: 09700882768